Dokumenty pro maturanty

Žádost o přeposlání spisové dokumentace
Dotazník pro školu k PUP
Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby

Užitečné odkazy pro maturanty

Nová maturita

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Dle školského zákona mohou být žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, u kterých byl stanoven druhý či vyšší stupeň podpůrných opatření, upraveny podmínky konání maturitní zkoušky, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (tedy např. naší poradny).

Doporučení je nezbytné přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce, dříve jej potřebovat nebudete.

Jak získat doporučení?

Abychom mohli doporučení vypracovat, je třeba, aby byl žák v naší poradně komplexně vyšetřen. Termín vyšetření Vás sdělí výchovný poradce writing essay na Vaší škole (platí pro SŠ na Praze 10, 15 a 22). Termíny pro budoucí maturanty jsou vždy na konci třetího ročníku, nebo na začátku ročníku čtvrtého.

Na vyšetření je nezbytné přinést školou vyplněný dotazník pro školu k PUP.

Pokud jste v minulosti nebyli vyšetření v naší poradně, je třeba zároveň dodat kopii poslední zprávy z vyšetření, případně doporučení ke vzdělávání. V případě, že uvedené dokumenty nemáte, zažádejte v poradenském zařízení, kde Vám je vydali, o přeposlání spisové dokumentace.


Doporučení nelze vypracovat na základě výsledků vyšetření uskutečněných jiným školským poradenským zařízením či jiným odborníkem.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musí být v souladu se způsobem, jakým byl žák do té doby vzděláván na střední škole. Z těchto důvodů je nepravděpodobné, že by naše poradna vystavila doporučení žákovi, který neměl v průběhu studia na střední škole upravené podmínky vzdělávání.