Jak se přihlásit?

V případě zájmu o naše nadstandardní služby, kontaktuje naší koordinátorku, která Vám poskytne další doplňující informace.

Koordinátorka nadstandardních služeb

PhDr. Barbora Lucká, PhD.

zástupkyně ředitelky

 lucka@ppp10.eu

 728 380 844

V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů. V tomto školním roce jsou realizovány dva kroužky:

Začátečníci (bez zkušeností s touto metodou) úterý 14:30 - 15:20
Pokročilí (již docházeli na kroužek FIE) úterý 15:30 - 16:20

Bližší informace lze nalézt na těchto webových stránkách: http://www.icelp.info/, http://www.centrum-cogito.cz/, http://www.ucime-se-ucit.cz/.