Jak se přihlásit?

V případě zájmu o naše nadstandardní služby, kontaktuje naší koordinátorku, která Vám poskytne další doplňující informace.

Koordinátorka nadstandardních služeb

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

zástupkyně ředitelky

jetmarova@ppp10.eu

 731 722 972

Garant: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová


V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů.

 

FIE začátečníci - mladší
Termín setkávání: PONDĚLÍ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 3. – 5. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. Anna Bartoňová
Kontakty: bartonova@ppp10.eu; 777 441 981

 

FIE začátečníci – starší
Termín setkávání: STŘEDA 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům od 5. třídy dále, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. Lucie Chadimová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE začátečníci
Termín setkávání: ÚTERÝ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 2. - 3. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE pokročilí
Termín setkávání: ÚTERÝ 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům 4. – 6. třídy, kteří mají s metodou zkušenost. Jedná se o pokračovací skupinu Mgr. et Mgr. Simony Jetmarové.
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

Nabídka kroužku ke stažení

Přihláška ke stažení

 

Bližší informace o metodě lze nalézt na těchto webových stránkách:

http://www.icelp.info/

http://www.centrum-cogito.cz/

http://www.ucime-se-ucit.cz/

Garant: Mgr. Anna Bárta Holdová

Lektor: Mgr. Anna Bárta Holdová, Mgr. Jana Růžičková


Od 12. 3. 2019 bude v naší PPP pro Prahu 10, Jabloňová 30a,

v úterý od 14:00 do 15:00 probíhat kurz pro žáky 2. tříd.

Poslední setkání bude 11. 6. 2019

Náplní těchto hodin bude nácvik vedoucí ke zlepšení sluchového a zrakového vnímání, nácvik správného psaní délek samohlásek, nácvik použití tvrdých
a měkkých slabik „di, ti, ni / dy, ty, ny“, vnímání prostoru a prostorové představivosti  a dalších oblastí, které Vašim dětem pomohou snadněji zvládnout úskalí školní výuky.
Přihlásit se můžete  e - mailem holdova@ppp10.eu.

 

Garant: Mgr. Alena Krnáčová

Lektor: Mgr. Alena Krnáčová


Začátek v týdnu od 26.3.2019, konec v měsíci květen.

ÚTERÝ  14:00 - 15:00

STŘEDA  15:00 - 16:00

Přihlásit se můžete  e-mailem krnacova@ppp10.eu.

Lektor: Mgr. Barbora Jarošová, Mgr. Barbora Petrušková


Termíny setkání: 2.4, 9.4., 16.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5, 28.5.

Přihlásit se můžete telefonicky na číslech: 608 634 326 nebo 778 538 586

Náplní kurzu budou cvičení zaměřená na rozvoj:

  • Grafomotorických funkcí
  • Sluchového vnímání a paměti
  • Zrakového vnímání a paměti
  • Slovní zásoby
  • Základních matematických představ
  • Vnímání prostoru a prostorové představivosti
  • Sociálních dovedností

Celková cena setkávání je 500Kč