Garant: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová


V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů.

 

FIE začátečníci - mladší
Termín setkávání: PONDĚLÍ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 3. – 5. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. Anna Bartoňová
Kontakty: bartonova@ppp10.eu; 777 441 981

 

FIE začátečníci – starší
Termín setkávání: STŘEDA 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům od 5. třídy dále, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. Lucie Chadimová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE začátečníci
Termín setkávání: ÚTERÝ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 2. - 3. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE pokročilí
Termín setkávání: ÚTERÝ 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům 4. – 6. třídy, kteří mají s metodou zkušenost. Jedná se o pokračovací skupinu Mgr. et Mgr. Simony Jetmarové.
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

Nabídka kroužku ke stažení

Přihláška ke stažení

 

Bližší informace o metodě lze nalézt na těchto webových stránkách:

http://www.icelp.info/

http://www.centrum-cogito.cz/

http://www.ucime-se-ucit.cz/

Lektor: Mgr. Kateřina Zindrová, PhDr. Alena Křečanová


 

 • v měsících březen a duben
 • v pátky od 8:30, začátek 6. 3. 2020
 • cena: 500 Kč
 • max. počet dětí: 12

 

Lektor: Mgr. Kristýna Růžičková, Mgr. Darja Duděnková


Termíny setkání: 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.

Čas setkání: 13:30 – 14:30

Přihlásit se můžete telefonicky na číslech: 773 622 222 nebo 773 740 882

Náplní kurzu budou cvičení zaměřená na rozvoj:

 • Grafomotorických funkcí
 • Sluchového vnímání a paměti
 • Zrakového vnímání a paměti
 • Slovní zásoby
 • Základních matematických představ
 • Vnímání prostoru a prostorové představivosti
 • Sociálních dovedností

Celková cena setkávání je 500 Kč