Jak se přihlásit?

V případě zájmu o naše nadstandardní služby, kontaktuje naší koordinátorku, která Vám poskytne další doplňující informace.

Koordinátorka nadstandardních služeb

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

zástupkyně ředitelky

jetmarova@ppp10.eu

 731 722 972

Garant: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová


V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů.

 

FIE začátečníci - mladší
Termín setkávání: PONDĚLÍ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 3. – 5. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Bc. Anna Bartoňová
Kontakty: lucka@ppp10.eu; 728 380 844

 

FIE začátečníci – starší
Termín setkávání: STŘEDA 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům od 5. třídy dále, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. Lucie Chadimová
Kontakty: lucka@ppp10.eu; 728 380 844

 

FIE začátečníci
Termín setkávání: ÚTERÝ 14:30 – 15:15
Skupina je určena: žákům 2. - 3. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: etmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE pokročilí – Uspořádání bodů
Termín setkávání: ÚTERÝ 15:30 – 16:15
Skupina je určena: žákům 4. – 6. třídy, kteří mají s metodou zkušenost. Jedná se o pokračovací skupinu Mgr. et Mgr. Simony Jetmarové.
Lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
Kontakty: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

 

FIE pokročilí - Porovnávání
Termín setkávání: ÚTERÝ 15:00 – 15:45
Skupina je určena: žákům 4. – 6. tříd, kteří mají s metodou zkušenosti (absolvovaný instrument Uspořádání bodů). Jedná se o pokračování skupiny doposud vedené Barborou Luckou.
Lektorka: Mgr. Anna Bárta Holdová
Kontakty: holdova@ppp10.eu; 770 121 167

 

Nabídka kroužku ke stažení

Přihláška ke stažení

 

Bližší informace o metodě lze nalézt na těchto webových stránkách:

http://www.icelp.info/

http://www.centrum-cogito.cz/

http://www.ucime-se-ucit.cz/