Jak se přihlásit?

V případě zájmu o naše nadstandardní služby, kontaktuje naší koordinátorku, která Vám poskytne další doplňující informace.

Koordinátorka nadstandardních služeb

PhDr. Barbora Lucká, PhD.

zástupkyně ředitelky

 lucka@ppp10.eu

 728 380 844

Garant: PhDr. Barbora Lucká, PhD.


V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů. V tomto školním roce jsou realizovány dva kroužky:

Začátečníci (bez zkušeností s touto metodou) úterý 14:30 - 15:20
Pokročilí (již docházeli na kroužek FIE) úterý 15:30 - 16:20

 

Bližší informace o metodě lze nalézt na těchto webových stránkách:

http://www.icelp.info/

http://www.centrum-cogito.cz/

http://www.ucime-se-ucit.cz/

Garant: Mgr. Alena Krnáčová


Kurz grafomotoriky je vhodný pro děti, u kterých přetrvávají obtíže v psaném projevu. Cílem kurzu je tyto obtíže zmírnit a to vhodnými cvičeními v přímé práci ve skupině dětí. Nedělitelnou součástí kurzu je denní procvičování v domácím prostředí.

Program je realizován v malé skupince max. 6 dětí. Kurz respektuje principy rozvoje grafomotorických dovedností a vývojové posloupnosti.

Součástí kurzu je:

 1. koordinační cvičení hrubé motoriky zaměřené na propojování levé a pravé hemisféry
 2. cviky podporující uvolnění ramenního, loketního a zápěstního kloubu
 3. procvičování jemné motoriky
 4. nácvik grafomotorických prvků dle jednotlivých skupin obtížnosti až po samotné psaní
 5. aktivity provázané s pohybem, slovem – rytmizaci
 6. vlastní uvědomování pohybů, dýchaní, napětí, uvolnění

Kurz se zaměřuje na:

 1. správné držení těla při psaní
 2. správný úchop a uvolnění paže
 3. rozvoj vizuomotoriky
 4. rozvoj řeči a percepci
 5. nácvik pozornosti

Kroužek probíhá vždy ve středu 15:00 - 16:00

Termíny pro rok 2018: 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3,28.3, 4.4, 11.4