Koordinátor stáží

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

zástupkyně ředitelky

 jetmarova@ppp10.eu

 731 722 972

Dokumenty pro stážisty

Žádost o stáž
Zápočtový list

Naše poradna umožňuje získat praxi studentům VŠ a VOS v oborech psychologie, speciální pedagogika a sociální práce, a to nezávisle na ročníku studia.

Studenti u nás mají možnost seznámit se s přímou i nepřímou prací v pedagogicko-psychologické poradně.

Umožňujeme náslech na psychologických a speciálně-pedagogických vyšetřeních, reedukacích a dětských skupinách. Studenti se také mohou prakticky seznámit s některými diagnostickými nástroji a průběhem jejich administrace a vyhodnocení i s procesem essays writing psaní zpráv z vyšetření a doporučení ke vzdělávání dle aktuální legislativy stejně jako dalšími administrativními úkony (např. vedení spisové dokumentace).

Různé školy mají odlišné požadavky na rozsah i obsah stáží, a tak je třeba domluvit se na konkrétní podobě individuálně. Pokud máte o stáž v naší poradně zájem, domluvte si telefonicky schůzku s naším koordinátorem.