Nadstandardní služby

Kroužek Učíme se myslet (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

Garant: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová


V PPP je pod názvem „Učíme se myslet“ realizován kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Jde o dokonale propracovanou metodu, díky které se děti učí, jak vyhledávat a organizovat informace, jak o nich přemýšlet, jak řešit obtížné situace i jak si organizovat a plánovat svůj čas. Učí se soustředit na úkol, promýšlet možné způsoby jeho řešení, rozhodovat se pro efektivní řešení a zdůvodňovat svou volbu, kontrolovat odvedenou práci, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod. To, že se práce daří, se může projevit nejenom v zlepšení schopnosti myslet, ale také v lepších školních výsledcích, ve větší chuti do učení nebo v porozumění tomu, proč se něco učit.

Metoda profesora Feuersteina totiž pomáhá jak k lepšímu zvládání školních povinností, tak k rozvoji komunikativních dovedností, empatie i kamarádských vztahů.

Nabídka kroužku ke stažení. Přihláška ke stažení.

Bližší informace o metodě lze nalézt na těchto webových stránkách:

FIE začátečníci - mladší

 • termín setkávání: PONDĚLÍ 14:30 – 15:15
 • skupina je určena žákům 3. – 5. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
 • lektorka: Mgr. Anna Bartoňová
 • kontakt: bartonova@ppp10.eu; 777 441 981

FIE začátečníci - starší

 • termín setkávání: STŘEDA 15:30 – 16:15
 • skupina je určena žákům od 5. třídy dále, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
 • lektorka: Mgr. Lucie Chadimová
 • kontakt: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

FIE začátečníci

 • termín setkávání: ÚTERÝ 14:30 – 15:15
 • skupina je určena žákům 2. - 3. třídy, kteří zatím nemají s metodou zkušenosti
 • lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
 • kontakt: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

FIE pokročilí

 • termín setkávání: ÚTERÝ 15:30 – 16:15
 • skupina je určena žákům 4. – 6. třídy, kteří mají s metodou zkušenost. Jedná se o pokračovací skupinu Mgr. et Mgr. Simony Jetmarové.
 • lektorka: Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová
 • kontakt: jetmarova@ppp10.eu; 731 722 972

Kurz dobrého startu - pro předškoláky

Lektor: Mgr. Kateřina Zindrová, PhDr. Alena Křečanová


 • v měsících březen a duben
 • v pátky od 8:30, začátek 6. 3. 2020
 • cena: 500 Kč
 • max. počet dětí: 12

Kurz pro předškoláky Hurá do školy

Lektor: Mgr. Kristýna Růžičková, Mgr. Darja Duděnková


 • termíny setkání: 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.
 • čas setkání: 13:30 – 14:30
 • přihlásit se můžete telefonicky na číslech: 773 622 222 nebo 773 740 882

Náplní kurzu budou cvičení zaměřená na rozvoj:

 • Grafomotorických funkcí
 • Sluchového vnímání a paměti
 • Zrakového vnímání a paměti
 • Slovní zásoby
 • Základních matematických představ
 • Vnímání prostoru a prostorové představivosti
 • Sociálních dovedností

Celková cena setkávání je 500 Kč