UŽITEČNÉ ODKAZY

V některých případech je pro vystavení doporučení ke vzdělávání další specializované vyšetření. Naše poradna proto spolupracuje s dalšími zařízeními a institucemi v oblasti školství, zdravotnictví i legislativy. Zde najdete odkazy na některé z nich,

Další pedagogicko-psychologické poradny

PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56, Praha 10

PPP pro Prahu 3 a 9

Lucemburská 40/1856, Praha 3

PPP pro Prahu 5

Kuncova 1580/1, Praha 5

PPP pro Prahu 6

Vokovická 32/3, Praha 6

PPP pro Prahu 7 a 8

Glowackého 6/555, Praha 8

PPP pro Prahu 11 a 12

Kupeckého 576, Praha 4

Středisko výchovné péče Klíčov

Ambulantní oddělení Praha 10

 775 212 843, 773 587 115

Vady řeči

SPC pro žáky s VŘ
adresa: Libčická 8/399, Praha 8 - Čimice
telefon: 233 544 611
web: http://www.zslogopedicka.cz/spc

SPC při Střední a Mateřské škole A.Klara
adresa: Horáčkova 1/1095, Praha 4
telefon: 241 731 406, 604 563 786
web: www.aklar.cz

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.o.
adresa: Jivenská 7, Praha 4
telefon: 604 459 699
web: www.alternativnikomunikace.cz

 

Mentální postižení

SPC pro žáky s MR, SVP a poruchami chování
adresa: Vinohradská 54, Praha 2
telefon: 224 256 954, 732 383 285
web: http://www.skolavinohradska.cz/web/spc/

SPC pro MP
adresa: Trávničkova 1743, Praha 5
telefon: 235 516 651
web: www.zsluziny.cz/stranka-spc-9

SPC Sluníčko SMtŠ
adresa: Deylova 3/233, Praha 5
telefon: 257 225 034, 257 225 043
web: http://spc.mssslunicko.cz/o-nas

SPC pro MP a poruchy autistického spektra
adresa: Chotouňská 474, Praha 10 - Malešice
telefon: 274 772 945, 736 623 983
web: www.chotounska.cz

SPC Štíbrova
adresa: Štíbrova 1691, Praha 8
telefon: 284 688 941
web: www.stibrova.cz

 

Vady zraku

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.
adresa: Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov
telefon: 724 400 827
web: www.eda.cz

SPC pro ZP
adresa: nám. Míru 19, Praha 2
telefon: 224 252 771, 222 520 269
web: www.skolazrak.cz

SPC při Střední a Mateřské škole A.Klara
adresa: Horáčkova 1/1095, Praha 4
telefon: 241 731 406, 604 563 786
web: www.aklar.cz

SPC pro ZP
adresa: Loretánská 19, Praha 1
telefon: 220 514 481
web: http://www.integracezrak.cz/

 

Poruchy autistického spektra

SPC pro MP a poruchy autistického spektra
adresa: Chotouňská 474, Praha 10 - Malešice
telefon: 274 772 945, 736 623 983
web: www.chotounska.cz

SPC Vertikála
adresa: Rooseveltova 8, Praha 6
telefon: 233 321 054, 724 219 335
web: www.skolaroos.cz

 

Kombinované postižení

SPC Štíbrova
adresa: Štíbrova 1691, Praha 8
telefon: 284 688 941
web: www.stibrova.cz

SPC při ZŠ speciální
adresa: Starostrašnická 45, Praha 10
telefon: 274 776 437, 721 450 105
web: www.starostrasnicka.cz

SPC při Fakultní mateřské škole se speciální péčí
adresa: Arabská 681/20, Praha 6
telefon: 246 024 322, 733 710 467
web: www.skolka.org/spc

 

Vady sluchu

SPC Holečkova
adresa: Praha 5, Holečkova 4, 150 00
telefon: 257 325 896
web: www.skolaholeckova.cz

SPC Výmolova
adresa: Praha 5, Výmolova 169/2, 150 00
telefon: 251 555 356, 251 554 763
web: www.vymolova.cz

SPC Ječná
adresa: Praha 2, Ječná 27, 120 00
telefon: 224 942 152
web: www.jecna27.cz/

 

Poruchy chování

SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování
adresa: Na Zlíchově 6, Praha 5
telefon: 251 550 192
web: https://www.speczs.cz

 

Tělesné postižení

SPC pro TP
adresa: Hurbanova 1285, Praha 4
telefon: 244 471 805

SPC pro TP - Jedličkův ústav
adresa: V Pevnosti 4, Praha 2
telefon: 241 083 507
web: www.jus.cz

 

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 22443 3400
sekretariát: Dagmar Valentová  tel.: 22443 3401
e-mail: psychiatrie@fnmotol.cz
web: www.fnmotol.cz

Dětská psychiatrie Thomayerova nemocnice
adresa: Vídeňská 800, 140 59, Praha 4
tel.: 261 082 262, 261 083 208
Web: http://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/

Psychiatrická nemocnice Bohnice - Dětské oddělení
adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel.: 284 016 328, 284 016 284
web: https://www.bohnice.cz/zakladni-informace/oddeleni-28-detske/

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Praha 15

Boloňská 478/1, Praha 10

Praha 22

Nové náměstí 1250, Praha 22

Maturita

Nová maturita

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání