Objednání

Pokud se k nám chcete objednat, budou se Vám hodit následující informace a odkazy. K objednání využijte kontaktní formulář níže. Jakmile to bude možné, příslušný pracovník se Vám telefonicky/e-mailem ozve.

Kontaktní formulář

Vezměte si s sebou

Otázky a odpovědi

Na koho se obrátit?
Každé školské zařízení na území Prahy 10, 15 a 22 má v péči některý z našich odborných pracovníků. Který to je, vám řeknou ve Vaší škole (vedení školy či výchovný poradce), případně jej můžete vyhledat dle adresy Vaší školy v nabídce na horní liště ROZDĚLENÍ ŠKOL.
Je potřeba doporučení?
Žádné doporučení ani žádanka od lékaře není třeba.
Kolik to stojí?
Jsme státní školské poradenské zařízení a naše standardní služby (konzultace, psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika a reedukace) jsou tak poskytovány bezplatně. Placené jsou pouze služby nadstandardní (zpravidla různé kurzy a kroužky).
Co si přinést s sebou?
Vzhledem k platné legislativě můžeme poskytnout služby pouze zletilému klientovi, případně klientovi nezletilému se souhlasem jeho zákonných zástupců. Doporučujeme tedy přinést si s sebou vyplněný a podepsaný informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby.
Pokud bude výsledkem vyšetření písemná zpráva a zákonný zástupce nebo zletilý klient si ji nebude moci vyzvednout, je možné za sebe poslat třetí osobu s plnou mocí. Jelikož je zpráva z vyšetření úřední dokument vázaný určitými zákonnými normami, nelze ji posílat e-mailem ani poštou.
Všechny zmíněné dokumenty naleznete v seznamu výše a také v sekci Ke stažení. Pokud si uvedené dokumenty nemůžete doma vytisknout, můžete je vyplnit přímo u nás v poradně.
Zejména u žáků základních škol jsou pro nás velmi cenné informace přímo ze školy, a tak jsme rádi, když nám vyučující problém, s nímž klient přichází, popíše. K tomu slouží speciální dotazníky pro učitele, které byste si měli před první návštěvou poradny od třídního učitele vyžádat a přinést si je s sebou.
Dle povahy problému, s nímž do poradny přicházíte je vhodné si s sebou také přinést některé školní sešity. U žáků základní školy je vhodné přinést si s sebou penál.
Pokud Vaší návštěvě v poradně předcházelo vyšetření na jiném odborném pracovišti (např. neurologie, psychiatrie, SPC), přineste si případnou zprávu z tohoto vyšetření.