Aktuální informace

Vážení rodiče,

pro objednání na vyšetření kontaktujte telefonicky příslušného pracovníka, který má danou školu na starosti.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

při návštěvě naší PPP je třeba dodržovat hygienická opatření: Při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou, vstupovat s nasazenou rouškou - týká se i pobytu uvnitř prostředí poradny, a dodržovat bezpečné 2m rozestupy. Po příchodu do poradny je nutné nejprve navštívit sekretariát, kde podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti. Vyšetření proběhne pouze v případě dobrého zdravotního stavu klienta, s příznaky respiračního onemocnění není možné vyšetření uskutečnit. Prostor čekárny a provoz poradny je upraven vzhledem k epidemiologickým opatřením - vezměte v úvahu variantu, že budete požádáni, abyste čas, kdy pracujeme s dítětem, strávili mimo prostor PPP 10.

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.