Aktuální informace

Přijmeme speciálního pedagoga na plný úvazek od srpna 2021. Životopisy zasílejte na kubickova@ppp10.eu. Pro podrobné informace kontaktujte ředitelku poradny Mgr. Kubíčkovou emailem nebo na 776 731 312.

Vážení rodiče,
provozní doba poradny během letních prázdnin (1.7.-31.8.2021) je pondělí - pátek od 8:00 do 14:00. V tuto dobu je vždy v budově PPP přítomen pracovník konající službu. V případě, že se nedozvoníte na Sekretariát, vyzkoušejte další zvonky.

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Vážení rodiče,

pro OBJEDNÁNÍ na vyšetření kontaktujte telefonicky nebo emailem příslušného pracovníka, který má danou školu na starosti. Kontaktní formulář je nyní v testovací verzi.

Vážení rodiče,

s účinností od 12. 4. 2021 platí pro naši PPP tato pravidla:

  • je nutné přijít na vyšetření v přesně domluvený čas
  • použít dezinfekci rukou
  • vstup pouze s nasazeným respirátorem (třída FFP2 a vyšší), dítě musí mít po celou dobu pobytu v prostorách PPP řádně nasazenou jednorázovou ústenku
  • v případě kontaktu s odborným pracovníkem je nutné dodržovat bezpečné 2m rozestupy
  • v případě, že máte virové onemocnění nebo jste v karanténě, oznamte tuto informaci telefonicky nebo emailem odbornému pracovníkovi, ke kterému jste objednáni
  • k první návštěvě si přineste vyplněný anamnestický dotazník, formulář ke stažení naleznete v sekci Soubory ke stažení

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.