Aktuální informace

INFORMACE K VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

  • na vyšetření ohledně odkladu školní docházky nebo předčasného nástupu se objednává skrze formulář: https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly
  • k vyšetření školní zralosti je nutné donést vyplněný dotazník z MŠ (paní učitelky by ho měly mít k dispozici, případně zde na webu v sekci Ke stažení),
  • k zápisu do školy není nutné přiložit vyjádření PPP, toto je možné dodat i později. Zároveň je vhodné školu upozornit na to, že jste objednáni na vyšetření kvůli odkladu školní docházky,
  • další informace a materiály k problematice školní zralosti můžete najít na https://spoludoma.cz/home/predskolaci

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Vážení rodiče,

pro objednání na vyšetření využijte kontaktní formulář v sekci OBJEDNÁNÍ. Formulář je v testovací fázi a proto vás prosíme o součinnost, pokud by se vám do týdne neozval pracovník PPP, kontaktujte nás na 778 520 567 nebo 778 796 840 (sociální pracovnice).

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Vážení rodiče,

s účinností od 12. 4. 2021 platí pro naši PPP tato pravidla:

  • je nutné přijít na vyšetření v přesně domluvený čas
  • použít dezinfekci rukou
  • vstup pouze s nasazeným respirátorem (třída FFP2 a vyšší), dítě musí mít po celou dobu pobytu v prostorách PPP řádně nasazenou jednorázovou ústenku
  • v případě kontaktu s odborným pracovníkem je nutné dodržovat bezpečné 2m rozestupy
  • v případě, že máte virové onemocnění nebo jste v karanténě, oznamte tuto informaci telefonicky nebo emailem odbornému pracovníkovi, ke kterému jste objednáni
  • k první návštěvě si přineste vyplněný anamnestický dotazník, formulář ke stažení naleznete v sekci Soubory ke stažení

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.