Aktuální informace

Informace pro školy k aktuální situaci

Informace od MŠMT pro školská poradenská zařízení v souvislosti s poradenskými službami pro ukrajinské děti.

https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-skolska-poradenska-zarizeni/

Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. V této souvislosti nebyla přijata žádná zvláštní právní úprava, a proto se poskytování poradenských služeb žákům z Ukrajiny řídí běžnými pravidly.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

INFORMACE K VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

  • na vyšetření ohledně odkladu školní docházky nebo předčasného nástupu se objednává skrze formulář: https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly
  • k vyšetření školní zralosti je nutné donést vyplněný dotazník z MŠ (paní učitelky by ho měly mít k dispozici, případně zde na webu v sekci Ke stažení),
  • k zápisu do školy není nutné přiložit vyjádření PPP, toto je možné dodat i později. Zároveň je vhodné školu upozornit na to, že jste objednáni na vyšetření kvůli odkladu školní docházky,
  • další informace a materiály k problematice školní zralosti můžete najít na https://spoludoma.cz/home/predskolaci

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Vážení rodiče,

pro objednání na vyšetření využijte kontaktní formulář v sekci OBJEDNÁNÍ. Formulář je v testovací fázi a proto vás prosíme o součinnost, pokud by se vám do týdne neozval pracovník PPP, kontaktujte nás na 778 520 567 nebo 778 796 840 (sociální pracovnice).

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.