Úvod

Vážení rodiče,

pro objednání na vyšetření kontaktujte telefonicky příslušného pracovníka, který má danou školu na starosti.

Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

při návštěvě naší PPP je třeba dodržovat hygienická opatření: Při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou, vstupovat s nasazenou rouškou - týká se i pobytu uvnitř prostředí poradny, a dodržovat bezpečné 2m rozestupy. Po příchodu do poradny je nutné nejprve navštívit sekretariát, kde podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti. Vyšetření proběhne pouze v případě dobrého zdravotního stavu klienta, s příznaky respiračního onemocnění není možné vyšetření uskutečnit. Prostor čekárny a provoz poradny je upraven vzhledem k epidemiologickým opatřením - vezměte v úvahu variantu, že budete požádáni, abyste čas, kdy pracujeme s dítětem, strávili mimo prostor PPP 10.

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti psychodiagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.

Standardní služby

  • diagnostická činnost
  • poradenská činnost
  • prevence rizikového chování
  • metodická činnost
  • metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence
  • práce se školami, učiteli

Více informací o standardních službách

Doplňkové skupinové činnosti

Zajímáte se o rozvoj schopností a dovedností Vašeho dítěte? Naše poradna nabízí různé kurzy a kroužky zaměřené na různé oblasti.

Více informací o nadstandardních službách

Nemůžete se dostavit?

Pokud se z jakéhokoliv důvodů nemůžete na smluvený termín dostavit, nic se neděje.

Dejte nám to ale prosím co nejdříve (ideálně alespoň den předem) vědět, abychom se mohli domluvit na náhradním termínu.

Jste Vy nebo Vaše dítě nemocní?

Marodit se má v posteli. Pro nemocné dítě je vyšetření zbytečně stresující a nemoc samotná má negativní vliv na výkon. Výsledky vyšetření nemocného dítěte mohou být velmi zkreslující. Navíc je tu riziko, že se nakazí další klienti nebo naši zaměstnanci.

V případě nemoci s Vám rádi domluvíme náhradní termín.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb. naleznete zde.