Aktuální informace

POZASTAVENÍ OBJEDNÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, kdy již do konce školního roku ani v průběhu prázdnin nemáme volné termíny k objednání, žádáme Vás o zasílání žádanek o vyšetření až od posledního týdne v srpnu. V tu dobu již bude známé nové rozdělení škol a od září budou volné termíny odborných pracovníků.
V případě akutních problémů, které bude třeba ještě vyřešit, prosím, kontaktujte sekretariát na čísle 778 796 840 nebo 778 520 567.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Letní provoz PPP
Od 1.7. do 31.8.2023 funguje PPP v omezeném režimu, většina pracovníků čerpá dovolenou. Vzhledem k tomu je třeba počítat s tím, že žádosti o objednání do poradny budou příslušným pracovníkem vyřízeny s časovou prodlevou. Upravena je také provozní doba - každý všední den 8-14. Pokud si přijdete vyzvednout zprávu/doporučení je v poradně vždy přítomen službu konající pracovník, který vám ji vydá. Potřebujete-li kontaktovat poradnu využijte telefon na sekretariát 778 520 567.

Děkuji
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Zjistili jsme, že některé emailové služby např. gmail někdy vyhodnocují naše emaily jako spam a zařazují je tam. Situaci řešíme, nicméně, pokud očekáváte informace, které od nás mají přijít emailem, například pokyny ke skupinovým vyšetřením nebo reakce na objednávkový formulář, prosím, zkontrolujte složku SPAM ve svém emailu.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.