Aktuální informace

Hledáme nové kolegyně, nové kolegy!
Hledáme do našich řad PSYCHOLOGA/SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA a METODIKA PREVENCE. Výše úvazku 0,5-1,0 dle domluvy. Přátelské prostředí, mnoho pracovních benefitů, 8 týdnů dovolené. Pozice vhodná i pro čerstvé absolventy. V případě zájmu, prosím, zasílejte CV na mail: kubickova@ppp10.eu.

Děkuji
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Zjistili jsme, že některé emailové služby např. gmail někdy vyhodnocují naše emaily jako spam a zařazují je tam. Situaci řešíme, nicméně, pokud očekáváte informace, které od nás mají přijít emailem, například pokyny ke skupinovým vyšetřením nebo reakce na objednávkový formulář, prosím, zkontrolujte složku SPAM ve svém emailu.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

Informace pro školy k aktuální situaci

Informace od MŠMT pro školská poradenská zařízení v souvislosti s poradenskými službami pro ukrajinské děti.

https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-skolska-poradenska-zarizeni/

Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. V této souvislosti nebyla přijata žádná zvláštní právní úprava, a proto se poskytování poradenských služeb žákům z Ukrajiny řídí běžnými pravidly.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.