Aktuální informace

Vážení rodiče,

pro OBJEDNÁNÍ na vyšetření kontaktujte telefonicky nebo emailem příslušného pracovníka, který má danou školu na starosti. Kontaktní formulář bude spuštěn od října 2021.

Vážení rodiče,

s účinností od 12. 4. 2021 platí pro naši PPP tato pravidla:

  • je nutné přijít na vyšetření v přesně domluvený čas
  • použít dezinfekci rukou
  • vstup pouze s nasazeným respirátorem (třída FFP2 a vyšší), dítě musí mít po celou dobu pobytu v prostorách PPP řádně nasazenou jednorázovou ústenku
  • v případě kontaktu s odborným pracovníkem je nutné dodržovat bezpečné 2m rozestupy
  • v případě, že máte virové onemocnění nebo jste v karanténě, oznamte tuto informaci telefonicky nebo emailem odbornému pracovníkovi, ke kterému jste objednáni
  • k první návštěvě si přineste vyplněný anamnestický dotazník, formulář ke stažení naleznete v sekci Soubory ke stažení

Děkuji za pochopení
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.