Aktuální informace

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Změna úředních hodin PPP v měsících červenec a srpen:
Pondělí - pátek 8:00 -14:00

Během letních prázdnin pracovníci PPP čerpají dovolenou, proto lze očekávat zpoždění v reakcích na zaslané e-maily, žádosti k objednání, sníženou dostupnost na telefonních kontaktech jednotlivých kolegů. V urgentních případech využijte prosím telefonní kontakt na sekretariát Tel.: 778 520 567.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Zjistili jsme, že některé emailové služby např. gmail někdy vyhodnocují naše emaily jako spam a zařazují je tam. Situaci řešíme, nicméně, pokud očekáváte informace, které od nás mají přijít emailem, například pokyny ke skupinovým vyšetřením nebo reakce na objednávkový formulář, prosím, zkontrolujte složku SPAM ve svém emailu.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Pavla Kubíčková, ředitelka poradny


Jsme školské poradenské zařízení, které poskytuje odbornou speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol na území Prahy 10, 15 a 22.

Mezi základní formy naší práce patří činnosti diagnostické, reedukační, terapeutické a konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou.

Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, úpravy ve vzdělávání dle Doporučení, případně zařazení dětí do speciálních škol.